Ihárosi Péter – Fényképész

E-mail: info@iharosipeter.hu

Telefon: +36-70-227-6100

www.iharosipeter.hu

A weboldal tárhelyszolgáltatója az AB Plusz Számítástechnikai és Szolgáltató Bt.

www.abplusz.hu

A weboldalon és a Facebook-on megjelent fotók szerzői jogvédelem alatt állnak.

Copyright © Ihárosi Péter 2010-2024.

Adatkezelési tájékoztató
Az adatkezelő személy: Ihárosi Péter

Kapcsolattartás

A fotóstúdiót e-mailen vagy telefonszámon érheti el. Ilyen esetekben az Ön e-mail címét vagy telefonszámát kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezeljük, az érintett ügy idejére. Ezen adatkezelés a fotóstúdió jogos érdeke.

GDPR jogok

Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba!

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: http://naih.hu